O NAS

  • Współpracując z nami, zyskujesz rzecz najcenniejszą – SPOKóJ – my zajmujemy się wszystkim:  projektem, inwentaryzacją sprzętu i materiałów, ich zamówieniami i transportem
  • Na siebie bierzemy WSZYSTKIE PRACE WYKOŃCZENIOWE
  • EKIPA KANABE to dwie kobiety i ZATRUDNIENI przez nas SPRAWDZENI, wykwalifikowani, certyfikowani wykonawcy: remontowo-budowlani, elektrycy, hydraulicy, stolarze, tapicerzy, szklarze itp.
  • Nie przekraczamy ustalonego budżetu, oferując GWARANCJę USTALONEJ Z GóRY CENY
  • Nasze AUTORSKIE PROJEKTY są wynikiem śledzenia najnowszych trendów w polskiej i światowej architekturze
  • Wyzwaniem jest stworzenie PIęKNEGO WNęTRZA za ROZSąDNE PIENIąDZE
  • Posiadamy  UBEZPIECZENIE i dajemy roczną GWARANCJĘ na wykonaną przez nas usługę remontowo – budowlaną

Sprawdź naszą ofertę i wybierz odpowiadający Ci produkt.